"Vítejte na webu MBA school. Najdete zde všechny informace potřebné k zahájení studia v některém z manažerských MBA programů. Zařaďte se mezi manažerskou elitu a nastartujte Vaši pracovní kariéru ziskáním titulu MBA."

Home   Studium MBA   Obory MBA studia

Obory MBA studia

Doby, kdy titul MBA byl výsadou obchodní sféry, jsou pryč, a i když v oblasti obchodu budou absolventi MBA studia jistě převažovat, možnosti tohoto typu studia jsou dnes velmi široké. Manažerský přístup a dobré zkušenosti jsou často univerzálně použitelné v mnoha oborech lidské činnosti a tomu se postupně přizpůsobila i nabídka vzdělávacích institucí, vysokých škol a univerzit, které různé obory MBA studium nabízí.

Ucetnictvi MBAZnačná část MBA studijních programů zahrnuje problematiku managementu a zájemcům nabízí jistou specializaci, podle jejich požadavků, aktuálního či zamýšleného pracovního uplatnění. V nabídkách v zahraničí i v České republice tak lze najít obory MBA se specializací účetnictví, obchodního managementu, ekonomiky, podnikání a zahraničního obchodu, finančnictví, práce s lidskými zdroji, informačními systémy, marketingu, risk managementu apod. V souvislosti s rozvojem elektronického obchodu není výjimkou ani MBA program se specializací e-commerce. Samozřejmě na vzdělávacím trhu existují různé kombinace tj. například účetnictví ve spojení s ekonomikou, MBA v oboru lidské zdroje a personální činnosti v kombinaci s public relations apod.

Všude, a trh se vzděláváním není výjimkou, platí, že kde je poptávka, tam je nebo bude i nabídka a kde existuje nabídka, bude i nějaká konkurence. Postupně tak vznikají nové obory MBA, podobory či specializace, o kterých by před několika lety poskytovatelé ani neuvažovali. Příkladem je již zmíněná specializace e-commerce neboli elektronický obchod. Ještě před nedávnem by tato nabídka MBA studia nebyla k nalezení, dnes je běžně studovaným oborem. Mimochodem, za zmínku v této souvislosti stojí, že Česká republika je obecně považována za doslova velmoc internetových obchodů.

Jakou si vybrat MBA specializaci

Odpověď je snadná: Záleží na Vás, na Vašem zaměření, na Vašich budoucích plánech, na Vašich dosavadních schopnostech a dovednostech, na vašem dosavadním vzdělání. Pohybujete-li se v oblasti zdravotnictví, lze vhodný MBA manažerský program najít i v této oblasti, pohybujete-li se v oblasti IT projektů, určitě nebudete mít problém s nalezením vhodného programu. Každopádně každá specializace bude mít, resp. měla mít určitý společný základ, a sice management, řízení a záležitosti týkající se obchodu a sním souvisejících dovedností.

Žebříček popularity MBA programů

Tak jako se každoročně sestavují žebříčky nejoblíbenějších oborů, nejoblíbenějších univerzit, nejvyhledávanějších kurzů, existují i pravidelně sestavované žebříčky popularity MBA programů. Podle zdrojů zahraničních časopisů zabývajících se vzděláváním, vypadal v roce 2013 žebříček popularity MBA programů následovně:

1. Finance
2. Marketing
3. Informační technologie
4. Mezinárodní obchod
5. Management
6. Leadership
7. Strategický management
8. Podnikání
9. Inovace
10. Podniková sociální odpovědnost

MBA specializace finančnictví se na špici drží dlouhodobě, ostatně, málokde najdete tolik nositelů MBA titulu, než právě v oblasti financí, investic a obchodu. Jen těsně za první desítkou, která se mj. vztahuje zejména na zahraničí, se drží obory v oblasti public relations a zvyšuje se popularita MBA nebo spíše MPA programů zaměřených na management veřejné správy.

Nabídka je skutečně značná, ale pokud dojde na reálné uplatnění, záleží zejména na tom, jakou školu s jakým zaměřením MBA absolvent vystudoval.

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich