"Vítejte na webu MBA school. Najdete zde všechny informace potřebné k zahájení studia v některém z manažerských MBA programů. Zařaďte se mezi manažerskou elitu a nastartujte Vaši pracovní kariéru ziskáním titulu MBA."

Home   Studium MBA   Formy MBA programů

Formy MBA programů

S tím, jak rostla poptávka po možnostech studia MBA se rozšířily i možnosti a formy vzdělávání, které je v současné době dostupnější téměř každému, kdo je ochoten investovat peníze a čas. Před lety přetrvávající prezenční forma vzdělávání je postupně nahrazována jinými formami, které zpřístupňují MBA kurzy i plně zaměstnaným zájemcům, kteří si nemohou dojíždění do vzdělávací instituce dovolit. Rozdíl mezi prezenční a jinou formou studia MBA programů je většinou v délce studia, kdy jiné než prezenční formy jsou rozloženy do delšího časového období.

Prezenční studium MBA

Univerzita MBAJeště nedávno převažující forma je dnes na ústupu s ohledem na to, že většina uchazečů jsou zaměstnanci na manažerských pozicích, kteří si nemohou delší absenci na pracovišti dovolit. V nabídkách školení MBA se ale nabídky studia v prezenční formě stále objevují a jsou využívány zejména absolventy vysokých škol, kteří dosud nenastoupili na plný úvazek do zaměstnání. Pro zajímavost je třeba zmínit, že v zahraničí je prezenční forma MBA studia často preferována a řada škol ani jinou formu nenabízí. Zahraniční MBA studium v prezenční formě navíc může být za určitých podmínek uznáno v České republice jako náhrada plnohodnotného vysokoškolského vzdělání. Řada společností zejména v USA navíc svým vytipovaným klíčovým zaměstnancům umožňuje prezenční studium poté, co ve firmě získají několik let praxe. Studium MBA v prezenční formě v ČR trvá většinou 12 až 18 měsíců, výjimečně déle. Uchazeči si u většiny institucí mohou vybrat jazykovou verzi studia – buď v češtině nebo v angličtině. Cenový rozdíl mezi jazykovými verzemi není většinou zásadní.

Programy MBA v kombinované formě

Kombinovaná forma je i v případě vysokoškolského vzdělávání jednou z nejpopulárnějších a nejvyhledávanějších forem. Důvodem je zvýšená poptávka ze strany pracujících, kteří si nemohou dovolit pravidelné dojíždění do vzdělávací instituce. Studium MBA se v případě kombinované formy studia uskutečňuje většinou o víkendech, výjimečně v některých pracovních dnech. Víkendová soustředění mohou být kompletně nebo částečně povinná. Škola následně studentovi poskytuje po celou dobu vzdálenou podporu, možnost konzultací atd. Zkoušky jsou, jsou-li vyžadovány, vykonávány většinou prezenčně (záleží na způsobu ukončení jednotlivých předmětů či modulů). V této souvislosti je nutno poznamenat, že i v případě klasického vysokoškolského studia jsou soukromé vzdělávací instituce často mnohem flexibilnější. Mnohé veřejnoprávní školy sice nabízí studia v kombinované formě, ovšem výuka je nezřídka směřována i do pracovních dnů, což studium zaměstnaným lidem komplikuje a často znemožňuje zcela.

Délka studia MBA programů v kombinované formě je téměř shodná s prezenční formou. Cenový rozdíl není většinou zásadní.

Distanční kurzy MBA

Distanční studium je sice vyhledávanou, nicméně nejnáročnější formou studia a to nejen v případě MBA programů. Distanční studium je pojímáno podle jedné z definic jako multimediální forma řízeného samostudia, při které jsou studenti a lektoři prostorově odděleni. Definici by tak odpovídal například e-learning uskutečňovaný ve volném čase. A právě vzdělávání e-learningem začíná řada vzdělávacích institucí v případě MBA programů nabízet. Nejde ovšem většinou o čistě distanční formu studia, ale o jistou kombinaci distanční formy a jiných forem. Vzdělávací instituce od studentů MBA vyžadují například absolvování minimálně úvodního tutoriálu a případně účast na některém ze soustředění. Lze ale najít, v ČR i v zahraničí, vzdělávací instituce, které MBA programy převedli kompletně do online formy a lze z pohodlí domova studium MBA v cizím jazyce díky připojení k internetu absolvovat, samozřejmě po uhrazení příslušné výše školného.