"Vítejte na webu MBA school. Najdete zde všechny informace potřebné k zahájení studia v některém z manažerských MBA programů. Zařaďte se mezi manažerskou elitu a nastartujte Vaši pracovní kariéru ziskáním titulu MBA."

Home   Studium MBA   Formy MBA programů

Formy MBA programů

S tím, jak rostla poptávka po možnostech studia MBA se rozšířily i možnosti a formy vzdělávání, které je v současné době dostupnější téměř každému, kdo je ochoten investovat peníze a čas. Před lety přetrvávající prezenční forma vzdělávání je postupně nahrazována jinými formami, které zpřístupňují MBA kurzy i plně zaměstnaným zájemcům, kteří si nemohou dojíždění do vzdělávací instituce dovolit. Rozdíl mezi prezenční a jinou formou studia MBA programů je většinou v délce studia, kdy jiné než prezenční formy jsou rozloženy do delšího časového období.

Prezenční studium MBA

Univerzita MBAJeště nedávno převažující forma je dnes na ústupu s ohledem na to, že většina uchazečů jsou zaměstnanci na manažerských pozicích, kteří si nemohou delší absenci na pracovišti dovolit. V nabídkách školení MBA se ale nabídky studia v prezenční formě stále objevují a jsou využívány zejména absolventy vysokých škol, kteří dosud nenastoupili na plný úvazek do zaměstnání. Pro zajímavost je třeba zmínit, že v zahraničí je prezenční forma MBA studia často preferována a řada škol ani jinou formu nenabízí. Zahraniční MBA studium v prezenční formě navíc může být za určitých podmínek uznáno v České republice jako náhrada plnohodnotného vysokoškolského vzdělání. Řada společností zejména v USA navíc svým vytipovaným klíčovým zaměstnancům umožňuje prezenční studium poté, co ve firmě získají několik let praxe. Studium MBA v prezenční formě v ČR trvá většinou 12 až 18 měsíců, výjimečně déle. Uchazeči si u většiny institucí mohou vybrat jazykovou verzi studia – buď v češtině nebo v angličtině. Cenový rozdíl mezi jazykovými verzemi není většinou zásadní.

Programy MBA v kombinované formě

Kombinovaná forma je i v případě vysokoškolského vzdělávání jednou z nejpopulárnějších a nejvyhledávanějších forem. Důvodem je zvýšená poptávka ze strany pracujících, kteří si nemohou dovolit pravidelné dojíždění do vzdělávací instituce. Studium MBA se v případě kombinované formy studia uskutečňuje většinou o víkendech, výjimečně v některých pracovních dnech. Víkendová soustředění mohou být kompletně nebo částečně povinná. Škola následně studentovi poskytuje po celou dobu vzdálenou podporu, možnost konzultací atd. Zkoušky jsou, jsou-li vyžadovány, vykonávány většinou prezenčně (záleží na způsobu ukončení jednotlivých předmětů či modulů). V této souvislosti je nutno poznamenat, že i v případě klasického vysokoškolského studia jsou soukromé vzdělávací instituce často mnohem flexibilnější. Mnohé veřejnoprávní školy sice nabízí studia v kombinované formě, ovšem výuka je nezřídka směřována i do pracovních dnů, což studium zaměstnaným lidem komplikuje a často znemožňuje zcela.

Délka studia MBA programů v kombinované formě je téměř shodná s prezenční formou. Cenový rozdíl není většinou zásadní.

Distanční kurzy MBA

Distanční studium je sice vyhledávanou, nicméně nejnáročnější formou studia a to nejen v případě MBA programů. Distanční studium je pojímáno podle jedné z definic jako multimediální forma řízeného samostudia, při které jsou studenti a lektoři prostorově odděleni. Definici by tak odpovídal například e-learning uskutečňovaný ve volném čase. A právě vzdělávání e-learningem začíná řada vzdělávacích institucí v případě MBA programů nabízet. Nejde ovšem většinou o čistě distanční formu studia, ale o jistou kombinaci distanční formy a jiných forem. Vzdělávací instituce od studentů MBA vyžadují například absolvování minimálně úvodního tutoriálu a případně účast na některém ze soustředění. Lze ale najít, v ČR i v zahraničí, vzdělávací instituce, které MBA programy převedli kompletně do online formy a lze z pohodlí domova studium MBA v cizím jazyce díky připojení k internetu absolvovat, samozřejmě po uhrazení příslušné výše školného.

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich