"Vítejte na webu MBA school. Najdete zde všechny informace potřebné k zahájení studia v některém z manažerských MBA programů. Zařaďte se mezi manažerskou elitu a nastartujte Vaši pracovní kariéru ziskáním titulu MBA."

Home   Studium MBA   Cena MBA studia

Cena MBA studia

Cena MBA studia bude pro řadu zájemců, ale i firem, které chtějí investovat do dalšího profesního vzdělávání svých zaměstnanců, důležitým faktorem, ke kterému budou přihlížet. Není tomu tak dlouho, co se ceny MBA programů pohybovaly ve vyšších řádech stovek tisíc korun a nejlevnější typy MBA studia se pohybovaly kolem částky dvou set padesáti tisíc korun. S tím, jak se na trhu se vzděláváním objevila konkurence, neboť poptávka po vzdělání byla a stále je značná, se ceny začaly snižovat a tento trend prakticky neustále pokračuje. Ovšem, není tomu tak ve všech případech.

Cena MBA studia v České republice

Cena MBACeny MBA programů v ČR se díky konkurenci propadly na takovou úroveň, kdy se celkový MBA program dá pořídit za zhruba čtyřnásobek průměrného měsíčního platu. Nejlevnější roční programy MBA studia startují na částce lehce nad osmdesát tisíc korun bez daně z přidané hodnoty. Jde většinou o ceny ve slevových akcích škol. Ovšem slevové akce na programy MBA, pokud bude zájemce tento trh pravidelně sledovat, se opakují s poměrně značnou frekvencí. Průměrně se ceny českých vzdělávacích institucí pohybují kole jednoho sta tisíc korun za celý MBA program
(bez DPH samozřejmě).

Ceny samozřejmě rostou úměrně tomu, kdo vzdělání poskytuje a zda je vzdělávací program garantován nebo částečně realizován některou z partnerských zahraničních univerzit. Pokud tomu tak je, cena MBA programu se bude pohybovat v nižších řádech stovek tisíc korun. Typicky se program realizovaný v ČR, ale garantovaný některou ze zahraničních vysokých škol, bude cenově pohybovat kolem částky čtyř set tisíc korun, délka studia je většinou dvacet čtyři měsíců i déle.

Nákladnější jsou programy presenční a to řádově o dvacet procent oproti kombinovaným nebo distančním programům či stále populárnějším online MBA programům. Samozřejmě je nutno započítat i nezbytné vedlejší náklady, pokud student zahájí denní studium. Nižší cenu zaplatí uchazeč za kombinovaný nebo distanční program, který je směřován zejména do víkendů, případně je výuka rozložena do pracovních dnů tak, aby pokud možno nekolidovala se zaměstnáním.

Cena MBA programů v zahraničí

Pokud uchazeč zvažuje studium v zahraničí, jsou náklady vyšší řádově. Do školného se samozřejmě nepočítají náklady na ubytování a další vedlejší náklady, které se ceně školného mohou snadno přiblížit i je překonat. Záleží na individuálních požadavcích každého.

Ceny MBA programů v zahraničí se v případě top obchodních škol pohybují v přepočtu na koruny kolem dvou milionů korun za dvouletý MBA program. U skutečně prestižních univerzit lze tyto náklady zhruba zdvojnásobit. Průměrná MBA škola ve Spojených státech amerických pak vyjde v přepočtu zhruba na jeden a půl milionu korun za celý program. U zahraničních univerzit je třeba sledovat některé speciální nabídky a možnosti stipendia. Pokud uchazeč uspěje, má šanci získat prestižní vzdělání za velmi přijatelnou cenu či dokonce zdarma.

Při procházení cen školného v zahraničí je třeba sledovat i další poplatky, pokud kalkulujeme ceny školného. Samotná cena kurzu je jedna věc, další náklady a to nikoli nevýznamné, mohou tvořit různé administrativní poplatky případně náklady za pomůcky apod.

S o něco nižšími náklady než v případě Spojených států amerických je možné počítat ve Velké Británii. Samozřejmě to neplatí u top universit. U průměrných škol ale vyjde roční školné v MBA programu na tři sta tisíc korun až půl milionu korun po přepočtu. Nejlevnější školné u menších vzdělávacích institucí, kterých je ve Velké Británii více než dostatek, činí kolem sto padesát tisíc korun ročně. MBA kurzy ve Velké Británii jsou většinou jednoleté. Zhruba se stejnými náklady lze počítat v případě rozhodnutí studovat MBA program v geograficky bližším Německu.

 MBA rychle a levně?

MBA rychle a levněPokud se pravidelně pohybujete na internetu a hledali jste někdy možnosti MBA studia, určitě Vás neminula reklama typu „MBA rychle a levně“ nebo „nejlevnější studium MBA“ apod. Jak je popsáno výše, MBA program lze skutečně pořídit včetně všech poplatků do jednoho sta tisíc korun, často mnohem levněji. Otázkou je ale praktické využití takto získaného studia a hlavně jeho cena na trhu práce. Více než kde jinde platí, že nejlevnější neznamená zdaleka nejlepší.

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain