"Vítejte na webu MBA school. Najdete zde všechny informace potřebné k zahájení studia v některém z manažerských MBA programů. Zařaďte se mezi manažerskou elitu a nastartujte Vaši pracovní kariéru ziskáním titulu MBA."

Home   Studium MBA   Akreditace MBA programů

Akreditace MBA programů

Slovo akreditace znamená oprávnění k určité činnosti. Akreditaci uděluje příslušný akreditační orgán většinou na určitou dobu a bez řádné akreditace nemůže žádná instituce vzdělávání poskytovat. V případě studia MBA programů je to ale o něco složitější. V České republice je zásadním akreditačním orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Bez akreditace nemůže fungovat vysoká škola a titul udělený takovou školou by byl neplatný. U akreditace MBA je to ovšem jinak. V České republice se nejedná o vysokoškolské vzdělání. MBA studium patří do systému dalšího vzdělávání dospělých a akreditace ministerstva školství v tomto případě potřeba není.

Chapman UniversityOvšem vzdělávací instituce, které poskytují MBA programy většinou uvádí, že nějakou akreditaci mají. Jak je to tedy s akreditací MBA škol? Akreditace nemusí nutně znamenat pouze oprávnění k provozování určité činnosti. Druhým významem je doklad o kvalitě, v tomto případě kvalitě vzdělávání. MBA školy v zahraničí i České republice tak jsou běžně akreditovány národními nebo mezinárodními institucemi – certifikačními autoritami. Jejich úkolem je nestranně posoudit kvalitu poskytovaného vzdělávání, a pokud splňuje jejich, mnohdy velmi náročné standardy, udělí poskytovateli certifikát na dobu určitou nebo neurčitou. Na webových stránkách a propagačních materiálech MBA škol se tak lze dočíst o akreditaci mezinárodními institucemi apod. Ovšem, je nutné v případě akreditace MBA programů mít informace i o těchto akreditačních orgánech či certifikačních autoritách. Aby daný certifikát měl potřebnou váhu, musí být certifikační autorita všeobecně uznávána a respektována. A v oblasti vzdělávání dospělých, které zahrnuje rovněž MBA vzdělávání, je certifikačních autorit opravdu značné množství. Může se tak snadno stát, že některá ze škol sice bude deklarovat na první pohled kvalitní vzdělávání podpořené ziskem několika certifikátů mezinárodních institucí, o jejichž důležitost a respektu lze přinejmenším pochybovat a akreditace MBA programu či jeho certifikace tak může být bezcenná.

akreditace MBAJak tedy poznat opravdu kvalitní MBA program a jakým certifikačním autoritám důvěřovat? Na to se pokusíme odpovědět v následujícím textu. Pro úplnost jen dodáváme, že není rozhodně třeba pátrat po certifikacích v případě prestižních univerzit v zahraničí i v ČR. Kvalita je zajištěna jménem a prestiží samotné školy. Pokud se nejedná o program zajišťovaný přímo českou či zahraniční univerzitou, následující certifikace, akreditace či členství v profesních asociacích by měly být zárukou kvality poskytovaného vzdělávání.

Certifikační autority v ČR

AIMV – Asociace institucí manažerského vzdělávání
CAMBAS – Česká asociace MBA škol
AIVD – Asociace institucí vzdělávání dospělých

Certifikační autority v zahraničí

AMBA – Association of MBAs accreditaion
AACSB – The Association to Advance Collegiate Schools of Business
ECBE – European Council for Business Eduvation
IADL – International Association for Distance Learning
IES – International Education Society
ISO certifikace

Výčet není zdaleka konečný, jde jen o několik stručných případů certifikačních autorit a profesních asociací, které se na webových stránkách MBA škol v ČR často objevují. Existuje celá řada dalších mezinárodních nebo národních certifikačních autorit případně profesních institucí, které jsou v profesním i akademickém světě uznávány. Vždy doporučujeme před finálním rozhodnutím o zahájení studia ověřit, jakou institucí je daná MBA škola certifikována, jak je ona certifikační autorita uznávána a případně, zda je škola členem nějaké profesní asociace.

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde