"Vítejte na webu MBA school. Najdete zde všechny informace potřebné k zahájení studia v některém z manažerských MBA programů. Zařaďte se mezi manažerskou elitu a nastartujte Vaši pracovní kariéru ziskáním titulu MBA."

Home   Blog   Studium MBA a daně

Studium MBA a daně

MBA a daněSlužební auto, počítač, mobil, týden dovolené navíc, stravenky apod. patří k zažitým a běžně používaným firemním benefitům. K těm se ale v posledních letech řadí i vzdělávání a to včetně vzdělávání v kurzech zakončených ziskem titulu MBA. Umožnění studia v MBA programu patří k jednorázově nákladnějším benefitům, které firmy vytipovaným, klíčovým zaměstnancům poskytují. Výměnou za studium a zvýšení kvalifikace, která následně může vést ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce, firmy většinou vyžadují smluvní zajištění, že jejich zaměstnanec je po dokončení studia a určitou dobu poté neopustí a nepřejde ke konkurenci, případně nezačne ve stejném oboru podnikat. Zásadní otázkou pro firmu, která o podobném benefitu uvažuje je, zda je tento náklad daňově uznatelný a zda si tedy firma může díky tomuto nákladu snížit daňový základ.

Ustanovení §24 zákona č. 586/1992Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů uvádí následující. „Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy. Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatněny. Pokud poplatník účtuje v souladu se zvláštním právním předpisem některé účetní operace kompenzovaně, posuzují se náklady, jejichž uznatelnost je limitována výší příjmů s nimi souvisejících, obdobně jako by byly účtovány odděleně náklady a výnosy.

Podstatné je dále ustanovení téhož paragrafu, odst. 2, písm. j) bodu 3: „Provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisu a rekvalifikací zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele.

Z výše uvedeného vyplývá, že náklady na studium MBA lze resp. mělo by být možné uplatnit jako náklady daňové, neboť se bude jednat o náklady spojené s odborným rozvojem zaměstnanců, je ovšem potřeba dokázat, že se jedná o studium související s předmětem činnost zaměstnavatele a to i s činností teprve plánovanou. Daňoví poradci doporučují stanovit podmínku studia v MBA programu v pracovní smlouvě, přičemž se bude jednat o prohloubení znalostí.

Z pohledu zaměstnance se studium MBA resp. uhrazení nákladů za studium MBA zaměstnavatelem stává příjmem. Ten je ovšem od daní z příjmu osvobozen, pokud studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.

S ohledem na jiné zaměření tohoto webu je nutné výše uvedené považovat pouze za základní informaci, nikoli za odborný vhled do problematiky daní a studia MBA. Před zahájením studia zaměstnance resp. před uzavřením dohody o uhrazení nákladů za studium MBA či jiného profesního vzdělávacího programu doporučujeme konzultaci s účetním či daňovým poradcem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich