"Vítejte na webu MBA school. Najdete zde všechny informace potřebné k zahájení studia v některém z manažerských MBA programů. Zařaďte se mezi manažerskou elitu a nastartujte Vaši pracovní kariéru ziskáním titulu MBA."

Home   Blog   Studium MBA bez vysoké školy? Šanci máte

Studium MBA bez vysoké školy? Šanci máte

Rozsah nabídky MBA studia je v současné době v České republice značný a studium je přístupné každému, kdo je ochoten do vzdělávání investovat (a samozřejmě, kdo si do titulu MBA investovat může dovolit). Zatímco ještě před několika lety byl profesní titul MBA automaticky spojován s člověkem, který již dříve absolvoval vysokou školu a MBA studiem si rozšířil své znalosti a dovednosti, situace na obchodních školách je dnes jiná. Studium MBA bez vysoké školy lze u značné části institucí zahájit a to nejen v České republice, což studium zpřístupňuje mnohem širším vrstvám zájemců.

Požadavkem je vzdělání i délka praxe

Méně obvyklé je zpřístupňování MBA studia bez předchozího absolvování některého akademického programu v zahraničí, zejména v anglicky mluvících zemích. Tedy, MBA obchodní a univerzity uvádějí většinou v požadavcích, že minimem je alespoň bakalářský titul z některé univerzity nebo vysoké školy. Nicméně, i zde existují výjimky a řada škol je schopna určitou výjimku, po splnění některých dalších požadavků, udělit. Ale, jak to bývá, výjimka nebude zadarmo a dodatečným požadavkem může být např. absolvování některého z kurzů, které Vás na studium MBA programu připraví. Náklady na studium v zahraničí, i když bude uskutečňováno ve větší části např. v online formě, tak logicky narostou a nemusí se jednat o právě nepodstatnou částku. Obecně přijímanou podmínkou je manažerská praxe, jejíž požadovaná délka může být v případě středoškoláků rozšířena o několik let.

studium mba bez vysoke skolyJeště donedávna byl vysokoškolský titul základní podmínkou MBA škol v sousedním Německu. Následkem tlaku konkurence ale řada vzdělávacích institucí od tohoto požadavku ustoupila a studium MBA bez vysoké školy začala zájemcům nabízet. V reakci na toto se objevila řada kritických hlasů, které poukazovali na to, že zmírněním požadavků kvalita poskytovaného vzdělání klesne. Řešení tohoto problému bude ve větší míře záviset na zaměstnavatelích. Pokud absolventi nebudou disponovat těmi znalostmi dovednostmi, které zaměstnavatelé požadují, pracovní trh tuto záležitost velmi rychle vyřeší. Část škol ovšem na poptávku po MBA vzdělávání pro středoškoláky nereagovala a nadále trvá s odkazem na argumenty výše, na doložení předchozího vysokoškolského vzdělání.

V ČR si vystačíte většinou se střední školou

Situace v České republice je obdobná jako v zahraničí. Vysoké školy, univerzity a další instituce, které poskytují MBA vzdělání, většinou požadují předchozí vysokoškolské vzdělání. U některých je podmínkou i důkladné doložení předchozí praxe a také požadavek doložení doporučení. Pokud ale nejste absolventy alespoň bakalářského vzdělávacího programu, nevadí, řada institucí Vám studium MBA bez vysoké školy rovněž umožní. Podmínkou je v tomto případě alespoň doložení středního vzdělání s maturitní zkouškou a doložení víceleté manažerské praxe. Jako doklad o praxi školy většinou vyžadují profesní životopis, který by měl k posouzení praxe stačit. Pravdou je, že dosud jsme nezmapovali případ, kdy by byl zájemce o studium odmítnut kvůli nedostatečné praxi nebo praxi, která nárokům studia nevyhovuje.

Otázka, zda má být pro studium MBA nezbytným požadavkem, bude v příslušných kruzích vždy vyvolávat diskuse s mnoha argumenty pro i proti. Faktem je, že měřítkem by měly být spíše znalosti, dovednosti a náročnost studia. Pak je méně podstatné předešlé studium, pokud je náročnost na stejné úrovni a absolventi školy jsou kvalitou srovnatelní.

Pro úplnost připomínáme, že MBA není akademickým titulem, ale titulem profesním, jehož používání, na rozdíl od titulů akademických, není legislativou v České republice nijak ošetřeno či regulováno.

3 Comments so far:

  1. Peter napsal:

    Není to podle mě o vysoké školy, ale o schopnostech. Neznám dneska firmu, kterou zajímá titul z VŠ, ale první otázka je: Co vlastně umíte, proč Vás máme vzít, co nám přinesete, jaké máte dovednosti? apod.

  2. PatrikLKJ napsal:

    Kromě technických oborů a v samosprávě je VŠ k ničemu, na MBA se firmy dívají úplně jinak a je to jednoznačně výhoda.

  3. titul MBA napsal:

    Určitě to není jen o nějakém titulu, je třeba při tom studiu opravdu něco užitečného naučit. Chce si to vybírat školu opravdu provázanou s praxí – hlavně co se týče studia MBA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde