"Vítejte na webu MBA school. Najdete zde všechny informace potřebné k zahájení studia v některém z manažerských MBA programů. Zařaďte se mezi manažerskou elitu a nastartujte Vaši pracovní kariéru ziskáním titulu MBA."

Home   Blog   Přípravné kurzy pro MBA studium

Přípravné kurzy pro MBA studium

Pokud uvažujete o zahájení studia v některém z MBA programů a nějakou dobu se již pohybujete mimo akademické resp. školní prostředí, uvažovat o přípravném kurzu, který Vám může následné studium MBA usnadnit, je určitě na místě. V českém prostředí jsou přípravné kurzy pro MBA studium spíše výjimkou, v zahraničí jde u některých škol o běžnou praxi.

MBA přípravný kurzMožná jste už zažili ten nepříjemný pocit při zahájení studia: Kudy se do všeho vrhnout, kde přesně hledat zdroje, jak napsat esej nebo seminární práci tak, aby odpovídala současným normám a požadavkům, jak se systematicky učit atd. Obzvlášť to platí o zaměstnaných lidech, kteří absolvovali vysokoškolské vzdělání nebo jiné formální vzdělání již před delším časem. Osvojit si, či znovu připomenout, jak správně studovat tak, aby studium bylo pokud možno co nejefektivnější, může být v počátcích složitější než samotné následné studium. Problémem může být i absence určitých specifických znalostí a dovedností, které daná škola poskytující MBA program u zájemce automaticky předpokládá. Řada především zahraničních škol proto nabízí přípravné kurzy. V České republice jsou přípravné kurzy běžné zejména na vysokých školách a univerzitách a jsou určeny těm uchazečům, kteří potřebují doplnit znalosti v některé z oblastí, na které se vzdělávací program zaměřuje. Absolvováním přípravného kurzu získávají noví studenti více jistoty v počátcích, hektický začátek studia je o něo snazší a hrozba případného ukončení studia v prvních měsících ze strany studenta se snižuje. V případě manažerského vzdělání jsou přípravné kurzy pro MBA programy naprostou výjimkou.

Jinak je tomu u zahraničních škol, které lze díky moderním informačním a komunikačním technologím vystudovat i distančně z České republiky jen s minimálními požadavky na prezenční účast. Co přípravné kurzy MBA škol zahrnují? V první řadě jde o jazyk, ve kterém MBA program studujete. Aby studenti programem prošli bez problémů, je nutné ověřit a případně zdokonalit jejich komunikační dovednosti, vypilovat gramatiku, vylepšit psaný projev atd. Řada ško proto požaduje jako doklad znalosti jazyka některou z mezinárodních zkoušek či doporučuje absolvování např. jednosemestrálního kurzu jazyka, který bude zakončen zkouškou.

Přípravné kurzy zahraničních škol rovněž předpokládají, že ne všichni zájemci se bezpečně orientují v předmětech, kterých se studium týká. V nabídkách přípravných kurzů se proto často objevuje matematika, účetnictví, finanční analýza apod. To platí zejména pro studenty, kteří mají zájem o studium stále velmi populárních programů MBA v oblasti finančnictví. Samozřejmostí by měly být základní pojmy v oblasti managementu a naprostým základem je schopnost ovládat výpočetní techniku na požadované úrovni. Záleží na dané škole, jaké softwarové vybavení využívá, v jakém formátu požaduje např. eseje či semestrální práce, prezentace apod. I tato problematika je proto v přípravných kurzech zahrnuta.

V ČR jsou příravné kurzy pro MBA studium spíše výjimkou. Některé, zejména veřejnoprávní školy, které MBA studium rovněž poskytují, ale zájemcům doporučují obecné přípravné kurzy pro zájemce o studium bakalářských či magisterských programů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich