"Vítejte na webu MBA school. Najdete zde všechny informace potřebné k zahájení studia v některém z manažerských MBA programů. Zařaďte se mezi manažerskou elitu a nastartujte Vaši pracovní kariéru ziskáním titulu MBA."

Home   MBA titul   Zahraniční titul MBA

Zahraniční titul MBA

Mnoho manažerů, kteří uvažují o studiu některého z MBA programů, si klade otázku, zda lze následně získaný MBA titul považovat za plnohodnotné vzdělání a zda lze dosáhnout toho, aby byl absolvent MBA programu považován podle českého práva za plnohodnotného absolventa vysoké školy či univerzity. V podstatě to možné není, neboť titul MBA je brán zejména jako profesní titul a specializační studium a jeho získání a používání není právně upraveno. Jeho nositel tak nemůže žádat o jeho uznání za plnohodnotné vysokoškolské vzdělání. Ale, jak to bývá, existují výjimky.

UniverzitaVýjimkou je studium MBA v zahraničí resp. na zahraniční univerzitě v denním prezenčním programu. Absolvent takového programu, tříletého bakalářského nebo dvouletého magisterského, pak může prostřednictvím některé z českých univerzit, která nostrifikaci umožní, o uznání požádat. Je vždy nutné posoudit skladbu jednotlivých předmětů, jejich obsah, délku studia, získané kredity apod. Pokud odpovídají některému z českých, často ekonomických programů, může absolvent takového zahraničního MBA programu mít šanci na uznání v ČR a používání českého akademického ekvivalentu. Nostrifikace MBA titulu ze zahraničí tedy není samozřejmostí. Proto před zahájením důrazně doporučujeme získat o daném programu maximální množství informací. Případná konzultace s českou univerzitou, která by mohla nostrifikaci umožnit, jistě nebude na škodu. MBA studium je značná investice, u které se váhání, porovnávání a zjišťování určitě vyplatí.

Mezinárodní akreditace MBA studia

Zorientovat se v nabídkách studia je často problematické. Řada programů se jeví jako vhodná investice a vzdělávací instituce deklaruje kvalitu certifikací mezinárodní instituce případně mezinárodní akreditací apod. O certifikaci MBA programů se dočtete detailněji v jiném textu na tomto webu. V této souvislosti jen připomínáme, že ne vždy je mezinárodní akreditace a certifikace mezinárodními společnostmi garantem toho, že bude MBA titul v České republice uznáván jako plnohodnotné vysokoškolské vzdělání.

Důležitou otázkou pro toho, kdo o studiu MBA programu uvažuje je, jaký efekt bude získání MBA titulu nakonec mít. Vždy rozhoduje škola, její kvalita, prestiž, náročnost programu, jeho skladba a další faktory. A neplatí nutně, že MBA získané na univerzitě a nabízející možnost uznatelnosti v České republice, musí znamenat, že absolvent získá na trhu práce nějakou zásadní výhodu.

„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich