"Vítejte na webu MBA school. Najdete zde všechny informace potřebné k zahájení studia v některém z manažerských MBA programů. Zařaďte se mezi manažerskou elitu a nastartujte Vaši pracovní kariéru ziskáním titulu MBA."

Home   MBA titul   Jak psát titul MBA

Jak psát titul MBA

Máte občas problém se správným psaním akademických či profesních titulů? Nejste si ve všech případech jisti tím, jak někoho správně oslovovat titulem? Není se co divit. Při záplavě různých zahraničních titulů, a titul MBA není výjimkou, jsou chyby velmi frekventované a běžně lze najít více forem psaní jednoho titulu, více výkladů, což k přehlednosti rozhodně nepřispívá. Jak psát titul MBA správně podle pravidel? A jak si poradit s oslovováním nositele tohoto titulu? Na to se pokusíme ve stručnosti odpovědět v následujícím textu.

Není výjimkou, kdy v obchodní korespondenci objevíte různé varianty MBA titulu, např.: Ing. Josef Novák, MBA či Ing. Josef Novák, M.B.A., Ing. Josef Novák MBA nebo z jazykového hlediska asi nejhorší varianta Ing. MBA. Josef Novák. Všechny tyto varianty se často objevují jak v obchodní korespondenci, tak ve vizitkách držitelů těchto titulů na mnoha internetových stránkách. Stačí si udělat malý internetový průzkum a ten, kdo hledá odpověď na otázku jak psát titul MBA, je dokonale zmaten.

MBA – profesní titul

Jak psát titul MBAPředně je třeba připomenout, že titul MBA většinou není akademickým titulem, ale titulem profesním (minimálně to platí v České republice). To, co velmi mate, je psaní teček mezi jednotlivými písmeny. Podle všeobecně přijímaného názoru se titul MBA správně píše za jménem bez teček a od jména se odděluje čárkou. Správná varianta je tedy např.: Ing. Josef Novák, MBA. Pokud by věta pokračovala za jménem nositele tohoto titulu, dělá se za titulem MBA čárka a věta pokračuje. Stejně tak by se čárkou měly oddělit i ostatní tituly ať už akademické (či vědecké) nebo profesní. Přednost mají tituly akademické za jménem – tedy např. PhD, historické csc., DrSc. apod. Stejné je to i v případě psaní nižšího profesního titulu a sice BBA – Bachelor of Business Administration a novějšími variantami manažerského vzdělávání zaměřeného na veřejnou správu. Těmi jsou titul BPA – Bachelor of Public Administration a MPA – Master of Public Administration. Oba se píší za jménem, od kterého jsou odděleny čárkou. Všechny varianty se píšou bez teček.
Zásadní chybou je podle všeobecně přijímaných pravidel psaní titulu MBA před jménem a to i v případě, kdy jeho držitel nemá či nepoužívá více titulů. Psaní zůstává stejné, tedy již zmiňovaný Josef Novák, MBA, je správná varianta.

Jak správně oslovovat?

Co se týče oslovování, pokud je držitel MBA zároveň nositelem akademického titulu, oslovovat bychom měli tímto akademickým titulem. Pokud tomu tak není a za jménem se titul MBA objevuje, lze doporučit oslovení příjmením. Pokud víte, že dotyčný si na titul potrpí, oslovení slovem magistře (či bakaláři) v případě držitele titulu BBA, nic nezkazíte. Je to ovšem mírně matoucí, nejedná se o klasického bakaláře či magistra z vysoké školy (i zde jsou ovšem výjimky v případě absolventů některých zahraničních vysokých škol). Pokud to jde, doporučujeme oslovovat funkcí a nikoli titulem – tedy např. Vážený pane řediteli, Vážený pane jednateli apod. Doporučit lze, předem si ověřit, do jaké míry si dotyčný na svém titulu zakládá, což mj. bude mírně naznačovat i způsob další komunikace. Pokud jste se dostali k vykání a oslovování křestním jménem či dokonce tykání, tituly se samozřejmě neřeší, i kdyby jich měl dotyčný před a za jménem více než je hesel ve slovníku spisovné češtiny.

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich