"Vítejte na webu MBA school. Najdete zde všechny informace potřebné k zahájení studia v některém z manažerských MBA programů. Zařaďte se mezi manažerskou elitu a nastartujte Vaši pracovní kariéru ziskáním titulu MBA."

Home   MBA titul   MBA titul a historie

MBA titul a historie

Titul MBA neboli v anglickém originále Master of Business Administration je běžně v zahraničí vysokoškolským titulem absolventa v oboru managementu či ekonomie. V České republice je titul MBA titulem profesním a je součástí celoživotního vzdělávání resp. dalšího profesního vzdělávání. V České republice se v posledních letech častěji objevuje za jmény lidí ve významnějších manažerských pozicích. Ačkoli není většinou pojímán jako plnohodnotné vysokoškolské vzdělání, svému nositeli může usnadnit podstatně lepší uplatnění na trhu práce než v případě absolventů formálního vysokoškolského studia.

Titul MBA a studium MBA má kořeny, jak lze předpokládat, ve Spojených státech amerických v devatenáctém století, resp. v závěru devatenáctého století a studium managementu má spojitost s tehdejším vědeckým přístupem k manažerským disciplínám. Podle dostupných zdrojů byl první titul MBA udělen absolventům Dartmouth College v roce 1900. Tedy, jednalo se v podstatě o předchůdce MBA titulu, který se začal běžně užívat o několik málo let později.

kancelarAbsolventi obchodních a manažerských škol si získávali v rámci managementu společností dobré jméno a vzdělávání v této oblasti začalo být stále vyhledávanější. V padesátých letech dvacátého století začala s prvním manažersky zaměřeným vzděláváním a udělováním titulu MBA univerzita v Kanadě. Krátce na to se tento typ vzdělávání rozšířil do mnoha dalších zejména anglicky mluvících zemí – Jižní Afrika, Anglie, Austrálie atd.

Dnes je nabídka MBA studia na veřejných i soukromých vysokých školách a univerzitách standardem. O to důležitější je výběr toho správného typu studia a té správné instituce. Dávno už neplatí rovnice MBA titul = jisté uplatnění na dobré manažerské pozici. Rozhoduje prestiž univerzity, vysoké školy či jiné vzdělávací instituce, zaměření programu, jeho obsah, náročnost apod.

Titul MBA v ČR

Udělování titulu MBA v České republice má teprve krátkou historii datující se od devadesátých let minulého století. Největší rozmach nabídky MBA studia nastal po uvolnění trhu a vstupu soukromých univerzit na český trh vzdělávání. Studium MBA dnes nabízí mnoho soukromých škol i tradičních veřejných vysokých škol a univerzit. Školy v ČR nabízí buď vlastní program plně zajišťovaný vlastními personálními zdroji v českém nebo cizím jazyce, kterým je nejčastěji mezinárodní jazyk obchodu – Angličtina. Výjimkou není mezinárodní spolupráce českých a zahraničních škol, které fungují jako garant studia MBA na území České republiky. Studenti tak mají možnost bez komplikovaného zahraničního studia získat MBA titul od instituce s mezinárodním kreditem, prestiží a historií.

V souvislosti s rozvojem moderních informačních a komunikačních technologií se dostupnost MBA studia podstatným způsobem rozšířila i mimo pevná území univerzit a v nabídkách vzdělávacích institucí se objevují nové programy online studia bez nutnosti prezenční účasti studenta. Frekventovanější je v současné době kombinovaná forma studia, kdy jsou studující odkázáni ve značné části na samostudium, je jim ovšem vzdělávací institucí poskytována nezbytná podpora lektorů. Prezenčně jsou většinou řešeny i zkoušky či konzultace, obhajoby závěrečných prací apod. Výjimkou ale není ani možnost vystudovat MBA program online bez nutnosti jediné návštěvy vzdělávací instituce a to jak v České republice tak i v zahraničí.

MBA titul byl donedávna v určitém ohledu dosud je považován za prestižní vzdělání dostupné jen určité vyvolené skupině vysoko postavených manažerů a to už je s ohledem na náklady, které s sebou MBA studium nese. V jistém smyslu to platí stále, ovšem záleží na instituci, která titul uděluje. Stále více tak rozhoduje tzv. dobrá adresa či společnost tedy to, odkud titul MBA člověk získá.

Podle výsledků mnoha výzkumů patří v současné době kurzy MBA stále mezi nejpopulárnější typy studia. Nabízí MBA titul lze získat na téměř třech tisících institucí z celého světa.

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich