"Vítejte na webu MBA school. Najdete zde všechny informace potřebné k zahájení studia v některém z manažerských MBA programů. Zařaďte se mezi manažerskou elitu a nastartujte Vaši pracovní kariéru ziskáním titulu MBA."

Home   MBA titul   Kariéra s MBA

Kariéra s MBA

Pokud bychom o MBA a uplatnění na trhu práce psali o několik let dříve, titulek by byl zcela zřejmě bez otazníku. Nositel titulu MBA měl na trhu práce rozhodně větší možnosti a daleko větší šance na uplatnění než v uvozovkách obyčejný absolvent vysoké školy. MBA bylo jakousi zárukou kvality a jistoty dobré investice do kvalitního manažera a kariéra s MBA titulem prakticky jistotou. Do jisté míry to platí i dnes, ovšem konkurence mírně řečeno narostla a titul sám o sobě automaticky neznamená větší šance na trhu či automatický kariérní postup a vyšší příjem.

Pracovní stůlVyšší příjem ve stávající nebo budoucí firmě a větší šance na uplatnění na trhu práce jsou nejčastějším motivem, pomineme-li potřebu získávat nové dovednosti a znalosti, k základním motivům, proč lidé začínajíc se studiem v některém MBA programu a proč jsou kvůli studiu ochotni se i na delší dobu zadlužit. V řadě firmě funguje možnost MBA studia jako jistý benefit, který společnost nabízí. Pro zaměstnance to sice neznamená vyšší náklady, na druhé straně je ve firmě po určitou dobu vázán, jinak by náklady uhradil. Jaké jsou ale reálné šance na kariérní postup a jak se na držitele MBA titulu dívají ti, jejichž náplní práce je vyhledávání a přijímání nových zaměstnanců? Je zářná kariéra s MBA titulem jistotou? V mnoha textech, především těch poskytovaných vzdělávacími institucemi, se lze dočíst o téměř okamžitém efektu po absolvování MBA programu. Na tuto problematiku se zaměřil výzkum, který se uskutečnil cca před šesti lety. Výsledky byly více než zajímavé a hovořily jednoznačně pro studium MBA programu. Podle výsledků mohli absolventi MBA programu očekávat zvýšení příjmů o závratných šedesát procent. Toto se týkalo absolventů v prezenčním programu, u těch absolventů, kteří zvolili kombinovaný nebo distanční program MBA, bylo očekávání sice výrazně nižší, přesto stále velmi atraktivní.

Od čeho se odvíjí výše příjmu?

Zvýšení příjmů s MBA titulemPrvním a nejzásadnějším faktorem, který následný příjem ovlivňuje, je oblast, ve které se absolvent programu MBA nebo jeho student pohybuje. Je všeobecně známo, že ve světě financí jsou příjmy mnohonásobně nad úrovní průměrných příjmů a i proto mohou absolventi MBA programu očekávat nejvyšší nárůst příjmů, pokud studují program právě v této oblasti. Ostatně, i to je důvodem, proč je finančnictví mezi MBA obory stále nejpopulárnější a nejvyhledávanější. Značná očekávání, jejichž vyplnění bude více než pravděpodobné, mohou mít absolventi čistě manažerských programů nebo programů MBA z oblasti obchodu a marketingu. I tyto obory se v žebříčku popularity umisťují na vyšších příčkách. Podívejme se ale na opačný konec. Čí očekávání budou nejnižší a reálný efekt ve formě zvýšení příjmu se bude limitně blížit nule? Pokud tipujete státní správu či samosprávu, tipujete správně. Ve státních či samosprávných strukturách nelze se zvýšením příjmu příliš počítat. Jistý efekt, jak uvádí absolventi programů zaměřených na veřejnou správu, ale MBA resp. MPA program ale přeci jen mají. A sice upevnění stávající pozice případně možnost zisku vyššího postu, jak uvádí někteří absolventi MBA programů zaměřených na veřejnou správu. I když, v této souvislosti je třeba dodat, že o mnoha pozicích v této oblasti rozhodují i jiné vlivy a vzdělání často nepatří mezi ty nejdůležitější faktory, ke kterým je přihlíženo.

Dalším faktorem, který bude výši příjmu absolventa MBA programu ovlivňovat, je oblast, ve které absolvent žije. Výše příjmu bude neporovnatelná mezi absolventem MBA programu řekněme v Praze a v některém z měst např. v severních Čechách. Pokud žijete v oblasti, kde je příjmová úroveň relativně nízká, lze počítat s tím, že i investice do studia MBA programu bude, co se návratnosti týče, dlouhodobější.

Pokud jde o kariérní postup resp. povýšení či zisk jiného, atraktivnějšího postu. Výsledky výzkumu jednoznačně potvrzují, že držitelé MBA titulu mohou s kariérním postupem počítat daleko rychleji než ostatní zaměstnanci. MBA zkrátka určitý efekt v této oblasti rozhodně má. Sám o sobě ale samospasitelný není.

MBA absolventi a konkurence na trhu práce

Ještě před nedávnem byla vlastnictví MBA titulu téměř zárukou toho, že dotyčný se bez prostředků resp. bez vhodného zaměstnání rozhodně neocitne. Totéž platilo o kariérním postupu. Časy se ale mění a konkurence roste. Počet absolventů MBA programů postupně narůstá a kariéra s MBA resp. kariérní postup již není takovou jistotou jako před lety. Přestává tak rozhodovat samotný fakt, že dotyčný je držitelem MBA titulu, ale více rozhoduje kvalita školy, kterou dotyčný vystudoval. Dalším rozhodujícím faktorem je, zda jde o školu tuzemskou či zahraniční. O nutnosti znalosti cizího jazyka se asi netřeba zmiňovat. Nositel titulu MBA bez znalosti základního světového jazyka – angličtiny na vynikající úrovni je na trhu práce na zodpovědnějším postu těžko uplatnitelný.

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde