"Vítejte na webu MBA school. Najdete zde všechny informace potřebné k zahájení studia v některém z manažerských MBA programů. Zařaďte se mezi manažerskou elitu a nastartujte Vaši pracovní kariéru ziskáním titulu MBA."

Author: admin

Home   Author: admin

Americká univerzita nabízí MBA studium zdarma

S unikátním programem přišla jedna americká univerzita, konkrétně státní univerzita v Arizoně. Informaci jsme zaznamenali na internetových stránkách Time.com S cílem nabídnout vzdělání širšímu počtu studentů univerzita nabízí MBA studium zcela zdarma a to od příštího roku.

Mapa možností MBA studia v ČR

Po několikatýdenní odmlce od posledního příspěvku jsme se dostali konečně k postupné tvorbě mapy MBA škol a institucí v České republice. Cílem je postupně zmapovat všechny MBA školy a vzdělávací instituce, které nabízejí MBA studium v jednotlivých krajích České republiky.

Nová funkce na MBAschool.eu – mapa usnadní hledání MBA kurzů

Při rozhodování o studiu MBA, pokud máte vyřešenu otázku, zda studovat MBA v češtině nebo v cizím jazyce, nastává druhá fáze hledání a sice, kde studovat MBA? Doby, kdy poskytovatelů MBA kurzů bylo v celé České republice méně než prstů na jedné ruce, jsou dávno pryč. Konkurence na trhu s MBA tituly je značná a pokud je jedním z hlavních kritérií při výběru školy vzdálenost, máte slušnou šanci, že najdete i v dojezdové vzdálenosti od místa Vašeho bydliště instituci, která se manažerským MBA vzděláváním zabývá.

MPA titul – výhoda ve veřejné správě

O tom, že nositel MBA titulu za jménem může počítat s určitou výhodou na trhu práce, jsme se zmiňovali v několika předešlých příspěvcích. Zkratka MBA za jménem bude jistou předností při hledání práce a v předešlých příspěvcích jsme se zmiňovali zejména o soukromém sektoru. Jak je to ale s manažerským vzděláváním ve veřejném sektoru? Co nabízí veřejná správa absolventům MBA škol a co naopak nabízejí školy těm zájemcům, kteří pracují nebo pracovat chtějí veřejném sektoru? Na to se pokusíme odpovědět v následujícím textu.

MBA školy začaly s nabídkami novoročních slev

Patříte také k těm, kteří každoročně čekají na novoroční slevy? Pokud je tomu tak a zároveň jste si dali novoroční předsevzetí, že si doplníte vzdělání např. studiem v některém z MBA programu, vzdělávací instituce zaměřené na manažerské vzdělávání stejně jako běžní prodejci spotřebního zboží začali s nabídkami různých slev.

Z čeho sestává studium MBA? Základem jsou manažerské dovednosti

Manažeři jsou ti zásadní lidé, kteří prostřednictvím dalších lidí plní úkoly a cíle organizace a za jejich plnění odpovídají. Základem pro to, aby manažeři mohli plnit své úkoly, jsou odpovídající manažerské dovednosti. Manažeři vedou podřízené, musí umět s nimi efektivně komunikovat a účinně je motivovat. Dále musí disponovat potřenými technickými dovednostmi, chybět nesmí koncepční manažerské dovednosti – usměrňování činností firmy tak, aby byly dosahovány strategické cíle.

Řešíte kde studovat MBA? Možnosti jsou neomezené

Jste už rozhodnuti, že budete studovat MBA, máte zajištěné financování, sestavený rozpočet a řešíte kde studovat MBA kurz? Jde o rozhodnutí, které na dlouho ovlivní Váš profesní život, proto věnujte otázce kde studovat MBA náležitou pozornost. Samozřejmě, pokud nebude první volba správná, lze titul MBA získat na jiné škole. Ztráta financí, ale zejména času je ale při prvním špatném rozhodnutí značná.

Studium MBA bez vysoké školy? Šanci máte

Rozsah nabídky MBA studia je v současné době v České republice značný a studium je přístupné každému, kdo je ochoten do vzdělávání investovat (a samozřejmě, kdo si do titulu MBA investovat může dovolit). Zatímco ještě před několika lety byl profesní titul MBA automaticky spojován s člověkem, který již dříve absolvoval vysokou školu a MBA studiem si rozšířil své znalosti a dovednosti, situace na obchodních školách je dnes jiná. Studium MBA bez vysoké školy lze u značné části institucí zahájit a to nejen v České republice, což studium zpřístupňuje mnohem širším vrstvám zájemců.

Titul MBA za jménem – automaticky vyšší příjem?

Titul MBA za jménem může jeho držitele jednoznačně zvýhodnit, pokud se účastní výběrového řízení na některé pracovní místo, stejně tak může titul MBA za jménem pomoci v kariérním postupu a urychlit zvyšování mzdy. Právě zvýšení příjmu je jednou ze základních motivací, proč se zájemci do finančně nákladných a často velmi náročných kurzů hlásí.

Studium MBA v Praze – výhody a nevýhody

Možnosti studia MBA v České republice jsou v současné době opravdu velmi široké a vystudovat některý z MBA kurzů v rozumné dojezdové vzdálenosti od Vašeho bydliště nebo dokonce přímo ve Vašem bydlišti, není komplikovaná záležitost. Nehledě na fakt, že řada poskytovatelů MBA vzdělávání nabízí MBA kurz kromě prezenční i v kombinované nebo distanční formě. Nejvíce škol zaměřených na MBA programy působí logicky v hlavním městě. S jakými výhodami a nevýhodami může zájemce počítat, pokud se rozhodne pro studium MBA v Praze? Na to se pokusíme odpovědět v následujícím textu.

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain