"Vítejte na webu MBA school. Najdete zde všechny informace potřebné k zahájení studia v některém z manažerských MBA programů. Zařaďte se mezi manažerskou elitu a nastartujte Vaši pracovní kariéru ziskáním titulu MBA."

Home   O MBA school

O MBA school

Patříte k těm, kteří uvažují o prohloubení kvalifikace studiem v některém z MBA programů? Hledáte informace o studijních programech, o možnostech studia, výhodách a nevýhodách studia v MBA programu? Nevyznáte se v systému akreditací a certifikací a chcete investovat do studia MBA peníze opravdu účelně? Na webu MBA school se Vás budeme snažit nasměrovat a pomoci Vám s výběrem toho pravého programu pro Vás.

MBA studium v ČR a zahraničí

MBA managerV současné době nabízí studium MBA několik desítek institucí v České republice, mnohonásobně větší množství pak v zahraničí. I zahraniční MBA program lze v dnešní době rozvoje informačních a komunikačních technologií vystudovat distančně jen s pomocí internetového připojení. Jaké výhody a nevýhody má tento způsob online studia a pro koho je vhodný? Jaké MBA školy působí v České republice a jak posuzovat jejich kvalitu? Na tyto a podobné otázky se budeme snažit najít odpovědi nebo Vás alespoň nasměrovat tam, kde odpovědi na všechny Vaše dotazy týkající se studia MBA hledat. Investice do studia MBA programu je často rozhodnutím, které může ovlivnit podstatnou část pracovního života, proto se vyplatí před jeho zahájením důkladně zvažovat všechny dostupné informace o dané vzdělávací instituci a jí nabízeném kurzu MBA.

MBA a budoucí kariérní postup

Studium MBA resp. vlastnictví titulu MBA bývá spojováno s kariérním postupem a kdysi bývalo výsadou pouze top managementu nadnárodních společností. Značná poptávka po manažerském vzdělávání ale zpřístupnila MBA kurzy mnoha dalším zájemcům a navzdory krizi a jisté inflaci vzdělání, o které občas hovoří akademická sféra, poptávka po MBA studiu neutichá, spíše naopak. Neplatí ovšem, jako tomu bylo v ještě nedávné minulosti, že absolvent MBA programu má kariérní postup víceméně automaticky zajištěn a držitel tohoto titulu má o kariéru postaráno. Výhodu na trhu práce titul MBA bezesporu má, ovšem s ohledem na konkurenci v oblasti vzdělávání a existenci mnoha vzdělávacích institucí, které v ČR nabízí kurzy MBA, personalisté v mnohem větší míře zvažují reálný přínos daného MBA programu. Stále více tak rozhoduje, v jaké škole student MBA titul získal, za jakých podmínek, v jaké formě studoval a jak dlouhou dobu.

Studium MBA v mateřském jazyce

Ještě v nedávné minulosti bylo studium v MBA programu doménou pouze manažerů, kteří měli možnost studia v zahraničí a titul MBA získali na jedné z prestižních amerických či geograficky bližších anglických univerzit. Nárůst konkurence na vzdělávacím trhu a zejména rozvoj komunikačních technologií ale zpřístupnil studium širším vrstvám pracovníků a tlak na vzdělávací instituce vedl k postupné nabídce studia MBA v českém jazyce. Naprostá většina škol v ČR dnes tuto možnost nabízí a záleží na preferencích každého. Samozřejmostí na trhu práce zůstává, že znalost minimálně jednoho cizího jazyka je považována za nezbytnost.

Cíle webu MBA school

manažeřiCílem webu MBA school je přinášet pravidelně informace o možnostech studia MBA programů v České republice i v zahraničí. Web v současné době obsahuje základní informace o MBA studiu a jeho historickém vývoji jak v zahraničí, tak českých zemích, kde zatím MBA manažerské programy nemají příliš dlouhou tradici, což nemění nic na rostoucí nabídce MBA studia, o formách studia MBA programů a výhodách či nevýhodách jednotlivých forem, o možnosti uplatnění daňových nákladů za studium MBA, možnostech studia různých jazykových verzí MBA programu apod.

Pokud patří k lidem, kteří stále hledají nové možnosti sebevzdělávání a dalšího profesního rozvoje, lidem, které děsí osobní stagnace a kteří mají potřebu uplatňovat ve své profesi nové poznatky úspěšných profesionálů, kteří patří ke špičce na trhu a kteří jsou pro mnoho dalších manažerů a dalších profesionálů inspirací, může studium MBA být tou pravou volbou pro Vás. Studium MBA již není doménou pouze top managementu velkých společností, poptávka po něm zpřístupnila studium širokým vrstvám profesionálů. Dnes se MBA studium stává zárukou toho, že jeho držitel patří k vybrané skupině pracovníků, kteří jsou ochotni investovat do jedné z nejcennějších komodit – vzdělání, kteří patří k lidem vyhledávajícím inovativní řešení, lidem aktivním se značnou potřebou seberealizace a uplatnění. Ovšem, stejně jako na trhu akademického vzdělání, v případě MBA studia dnes jednoznačně rozhoduje, jak je uvedeno výše, nikoli pouze vlastnictví titulu, ale zejména kvalita poskytovatele vzdělávání. My se budeme snažit působit jako nezávislý průvodce v této rozsáhlé oblasti.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich